Contents

Day 1- Afternoon

Bản đồ các bước làm Affiliate

– Bước 1: Chọn lĩnh vực: Niche (Subniche)
– Bước 2: Chọn sản phẩm, Chọn đối tác (Network/Company)
– Bước 3: Đăng ký và Lấy link affiliate
– Bước 4: Tạo nội dung
– Bước 5: Marketing và gia tăng traffic
– Bước 6: Theo dõi kết quả và tối ưu hóa
– Bước 7: Xây dựng quan hệ đối tác: Đàm phán chính sách, giải quyết khiếu nại, hỗ trợ đặc biệt
– Bước 8: Xây dựng đội ngũ cùng vận hành

https://youtu.be/ZkCi2HWKMB8

Tài liệu và bài tập về nhà Become Super Affiliate ngày 1

Đề bài: Từ 3 lĩnh vực bản thân chọn, từ đó tìm ra 20 dự án cho mỗi Lĩnh vực đưa vào bảng đánh giá

Tổng cộng, bạn điền 60 dự án trong bảng đánh giá của bạn, sau đó nộp bài tập vào Form bên dưới.


– Link bảng đánh giá: (Mọi người tạo bản sao để làm bài tập nhé) https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mkrT6mcQ0u4gL8d0BZ_FapeRLsJVVc0wOxrYuXTPN8E/edit?usp=sharing

– Nộp bài tập tại đây: https://forms.gle/ZWFkRJrx6iAvVmz38

Day 2- Morning

https://youtu.be/hH64VWCRk2w

https://youtu.be/ZkCi2HWKMB8

Tài liệu và bài tập về nhà Become Super Affiliate ngày 1

Đề bài: Từ 3 lĩnh vực bản thân chọn, từ đó tìm ra 20 dự án cho mỗi Lĩnh vực đưa vào bảng đánh giá

Tổng cộng, bạn điền 60 dự án trong bảng đánh giá của bạn, sau đó nộp bài tập vào Form bên dưới.


– Link bảng đánh giá: (Mọi người tạo bản sao để làm bài tập nhé) https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mkrT6mcQ0u4gL8d0BZ_FapeRLsJVVc0wOxrYuXTPN8E/edit?usp=sharing

– Nộp bài tập tại đây: https://forms.gle/ZWFkRJrx6iAvVmz38